konuşma terapisti

Türkiye'de uluslararası görev tanımlarına uygun unvana sahip çok az "Dil ve Konuşma Terapisti" bulunmaktadır.

Hizmetlerimiz

 • Artikülasyon Bozukluğu

  Sesletim bozuklukları, konuşma seslerinde anlaşırlığı etkileyebilen değiştirme, ekleme, çıkarma veya bozulmalarla ortaya çıkan konuşma seslerinin atipik üretimleridir. Bu sorun dil becerilerinde değil konuşma seslerinin üretiminde olan bir bozukluktur.

 • Kekemelik

  Akıcı konuşma bozukluğu, sözel ifade akıcılığının bozulmasıdır. Akıcılıkta ortaya çıkan ses, hece, sözcük tekrarları, uzatmalar, bloklar, uygun olmayan duraklamalar, düzeltmeler konuşmanın akışını etkiler.

 • Dil Bozukluğu

  Çocuklar anadili çok erken yaşta kazanmakta ve yaşamın ilk 3-4 yılı içinde gelişimi önemli ölçüde tamamlayarak bebek dilinden yetişkin dili düzeyine ulaşmaktadır.

 • Afazi, Apraksi, Dizartri

  Edinilmiş dil bozuklukları farklı nedenlere bağlı olarak gözlenmektedir (inme/felç, kafa travması, nörodejeneratif hastalıklar, tümörler, vb.). Beyindeki lezyonun yerine göre klinik tablo değişiklik göstermektedir.

 • Ses Bozukluğu

  Ses bozuklukları, sesin üretiminde kişinin yaşına ve cinsiyetine uygun olmayan anormallikler ve/veya ses kalitesinin yokluğu sesin perde, şiddet, rezonans ve/veya süre gibi özelliklerindeki anormal üretimlerdir.

 • Dudak-Damak Yarıklığı

  Konuşmaya yardımcı organlarda meydana gelen yapısal bozukluklar dil ve konuşma gelişimini etkilemektedir. Bu problemlerin içerisinde en çok rastlanan bozukluk Dudak, damak yarığına bağlı oluşan konuşma problemleridir.

 • Down Sendromu

  Down sendromu, genetik bir farklılık sonucunda insanda 21. kromozom çiftinde bir fazla kromozomun bulunması sonucunda ortaya çıkar. Vücutta fonksiyonel ve yapısal değişiklikler gözlemlenir.

 • İşitme Engeli

  Günümüzde birçok çocuğun küçük yaşlarda işitmediği fark ediliyor ve teşhis yapılabiliyor. İşitme cihazları ve cerrahi yöntemlerle daha iyi işitmeleri sağlanabiliyor.

 • Otizm

  Otizm sosyal becerilerde ve iletişimde sorunlara yol açan gelişimsel bir bozukluktur. Hafif ya da şiddetli olabilir. Otizmli çocukların dil ve konuşma becerileri normal olan akranlarından büyük ölçüde farklılık göstermektedir.

Son Makalelerimiz

Çocuklarda Konuşma bozukluğu

Çocuklarda Konuşma bozukluğu

Dil ve konuşma birbirinden farklıdır. Dil, insanların iletişimde bulunmak amacı ile geliştirdikleri bir anlaşma aracı, birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı ortak kurallar sistemidir.

Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluğu

Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Dil ve Konuşma Bozukluğu

Bebeğin anne karnında yüzü oluşurken burun tabanında üst dudakların birleşememesinden dudak yarığı oluşur. Bu anormallik arkada, ağız içinde devam ederse damakta da yarık meydana gelir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kişinin, düşüncelerini ifade etmede ve söyleneni ya da yazılanı anlamada zorluk çekme durumudur. Afazi, beyin hasarı ile ortaya çıkar; sıklıkla felçli hastalarda ya da kafa yaralanmalarında gözlenir.

Normal ses perde (tiz-pes), şiddet (yüksek-alçak) ve kalite (kısık, çatlak, boğuk) açısından kişiye ve iletişimine uygun sestir. Kişi tiz ya da pes bir sesle, sürekli bağırarak ya da yavaş konuşuyor olabilir.

Kekemelik, konuşma sırasında anormal duraklar yaparak, sesleri ve heceleri uzatarak ya da tekrarlayarak konuşma akıcılığının bozulması durumudur.

Artikülasyon sorunu olan kişi, sesleri, heceleri ya da kelimeleri yanlış üretir; dinleyenler ne söylendiğini anlayamaz ya da kelimenin anlamından çok ne söylendiğini anlamak için daha fazla dikkat harcarlar.

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan oldukça gelişmiş bir araçtır. Düşüncelerimizi, isteklerimizi ve gereksinimlerimizi iletebilmek için öğrendiğimiz koddur. Okumak, yazmak, konuşmak ve jestler dilin biçimleridir. Dil sözlü, yazılı ya da jestlere bağlı olabilir.