Bilgi ve Randevu için: 0212 570 3715 - 0505 727 4946 - 0505 265 7783

Down Sendromu

Down sendromu, genetik bir farklılık sonucunda insanda 21. kromozom çiftinde bir fazla kromozomun bulunması sonucunda ortaya çıkar. Vücutta fonksiyonel ve yapısal değişiklikler gözlemlenir. Bu kişiler zihinsel kavramada eksiklik, kendine has yüz görünümü ve öğrenme güçlüğü ile karakterize edilir. Bu çocukların sözcük hazneleri, jest-mimik kullanımları ve sosyal yönleri genellikle güçlüyken dil ve konuşma becerileri geliştirilmeye gereksinin duyan yönleridir.

Down sendromlu çocuklara verilecek rehabilitasyon hizmetleri ekip çalışmasını gerektirir. Bu ekibin bir üyesi olarak dil ve konuşma terapistleri  down sendromlu çocukların sesletim  ve sebilgisel becerilerini geliştirmek, oral-motor sorunlarla baş etmelerini sağlamak, çocukları sözel iletişime cesaretlendirmek, iletişim becerilerini geliştirmek ve ailelere bu konuda danışmanlık yapmak vs. gibi konularda çalışırlar.