Bilgi ve Randevu için: 0212 570 3715 - 0505 727 4946 - 0505 265 7783

Afazi, Apraksi, Dizartri

Edinilmiş dil bozuklukları farklı nedenlere bağlı olarak gözlenmektedir (inme/felç, kafa travması, nörodejeneratif hastalıklar, tümörler, vb.). Beyindeki lezyonun yerine göre klinik tablo değişiklik göstermektedir. Ayrıca bireyde farklı konuşma bozuklukları olabilir. Afaziye ek olarak kişide dizartri, apraksi, aleksi ve bilişsel yetersizliğe de sahip olabilir. Müdahale bu faktörleri de içermeli ve müdahalenin planlamasında kişinin kronolojik yaşı, bilişsel düzeyi, sözel iletişim becerileri de dikkate alınmalıdır. Yapılan değerlendirme sonrasında yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınarak uygun program belirlendikten sonra uygulamaya geçilmelidir. Eğitim planı oluşturulmasında doğru tanı koyulmuş olması çok önemlidir. 

TERAPİNİN AMACI 

Anlama ve ifade etmeye yönelik iletişim becerilerini geliştirebilme. 

TERAPİ SONRASI EDİNİLECEK KAZANIMLAR 

1. Verilen komutları yerine getirir.
2. Nesneleri özelliklerine göre tanır.
3. Nesnelerin işlevlerini belirtir.
4. Kavramları anlamlarına göre ayırt eder.
5. Basit sorulara cevap verir.
6. Karmaşık sorulara cevap verir.
7. Benzer özellikler gösteren nesneleri gruplar.
8. Hedef cümleye yönelik sorulara uygun tepki verir.
9. Hedef sözcüğü okur.
10. Hedef cümleyi okur.
11. Hedef metni okur.
12. Dinlediği rakamı doğru olarak yazar.
13. Dinlediği sesi doğru harf doğru olarak yazar.
14. Dinlediği sözcüğü doğru olarak yazar.
15. Dinlediği cümleyi doğru olarak yazar.
16. Sözcük eklerini yerinde kullanır.
17. Basit cümleler kurar.
18. Karmaşık cümleler kurar.
19. Günlük yaşamda farklı ortam ve durumlarda anlaşılır bir biçimde konuşur.
20. Alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanır.  

TERAPİNİN İÇERİĞİ

A.İŞİTSEL ALGI 

1.Yönergelere Uyma
2.Sorulara Yanıt Verme
3.Sözcük ve Sözcük Öbeklerini Anlama
4.Basit- Karmaşık Cümleleri Anlama 

B. NESNE ÇALIŞMALARI 

1. Nesne Özellikleri
2. Nesne İşlevleri 

C. KAVRAMLAR 

Ç.OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

1. Hedef Sözcük
2. Hedef Cümle
3. Hedef Metin
4. Hedef, Rakam, Harf, Sözcük, Cümle Yazma
5. Sözcük Ekleri 

D. ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ KULLANMA 

1. İşaret ve İşaret Dili Kullanımı
2. Resimli Kartlar ve Sembol Kullanımı