Bilgi ve Randevu için: 0212 570 3715 - 0505 727 4946 - 0505 265 7783

Ses Bozukluğu

Ses bozuklukları, sesin üretiminde kişinin yaşına ve cinsiyetine uygun olmayan anormallikler ve/veya ses kalitesinin yokluğu sesin perde, şiddet, rezonans ve/veya süre gibi özelliklerindeki anormal  üretimlerdir.

Ses bozukluklarının iki temel türü fonasyon ve rezonans ile ilişkilidir. Fonasyon bozukluğu, sesin fısıltı gibi nefesli , boğuk, kısık olarak ya da çoğu durumda zorlanarak çıkmasına neden olur. Disfoni hoş olmayan kaliteyi veya yetersiz durumdaki sesi tanımlar. Hatta bazı durumlarda ses hiç duyulmaz. Fısıltı gibi bir ses, düşük tonlu olduğu için tatmin edici değildir ve ses telleri yeterince kullanılmadığı için konuşma başarısız olur. Rezonans bozukluğu, bir sesin buruna giden hava yollarından çok fazla çıkması (hipernazalite-aşırı genizsi) ya da tam zıttı olarak burun yollarından geçen sesin yeteri kadar rezonanslı olmaması  (hiponazal) olarak tanımlanır. Hipernazalite problemi olan bir çocuğun konuşması oral, açık ve ileriye doğru olmaktan çok,aşırı derecede genizsel ve nötrdür ve ses adeta içeridedir. Hiponazalite (denazalite) problemi olan bir çocuk ise, öyle olmasa bile sürekli  nezle ve burnu tıkanmış gibi algılanır.

Bozukluğun türüne göre cerrahi ve/ve ya  ses terapisi yapılır. Bazı problemlerde (polip, kist vb.) tek tedavi cerrahi operasyondur. Ses terapisi operasyondan önce veya sonra yapılır.ses terapisi biçimleri problemin türüne göre değişiklik gösterir. Eğer problem sesin kullanımıyla ilişkili ise kişi doğru beden postürü /nefes ve sesini en doğru biçimde kullanmasına ilişkin bilgi/beceri edinir. Bununla birlikte ses tellerini olumsuz etkileyebilecek sağlık problemlerinin (reflü vb.) tedavisi yapılır ve kişiye doğru beslenme biçimleri öğretilir. Bireye gürültülü ortamlarda konuşmama, uzaktaki bir kişiye seslenmeme vb. tavsiyelerde bulunulur.

SES TERAPİSİNİN AMACI: 

Sesi yaşa ve cinsiyete uygun biçimde üretebilme ve kullanabilme  

TERAPİ SONRASI EDİNİLECEK KAZANIMLAR 

1. Ses üretimi ve kullanımının önemini kavrar.
2. Ses bozukluğunu ortaya çıkaran nedenleri kavrar.
3. Sesinin bakım ve korumasını sağlamak için gerekli önlemleri alır.
4. Konuşma sırasında ses üretimini kolaylaştırıcı vücut pozisyonu alır.
5. Doğru solunum biçimini kavrar.
6. Solunum kapasitesini ihtiyacına uygun biçimde kullanır.
7. Konuşma üretimi boyunca solunum kontrolü yapar.
8. Ses egzersiz ve tekniklerini günlük hayatta uygular.
9. Duygusal süreçlerin konuşma sesi üzerindeki etkilerini kavrar.
10. Konuşurken sesin parametrelerini düzenler.
11. Günlük yaşamda farklı ortam ve durumlarda sesi yaşına, cinsiyetine ve psikolojik durumuna uygun biçimde kullanır. 

SES TEAPİSİNİN İÇERİĞİ

A.DOĞRU SES ÜRETİMİ VE SES BAKIMI 

1.Ses Üretimi ve Kullanımının Önemi
2.Ses Bozukluğunu Ortaya Çıkaran Nedenler
3.Sesin Bakım ve Korumasını Sağlamak İçin Gerekli Önlemler 

B.UYGUN SOLUNUM VE SESLENİM 

1. Nefes Kontrolü ve Desteği
2. Doğru, Uygun Nefes Alma ve Nefes Verme Teknikleri
3. Seslenim (Fonasyon) Teknikleri  

C.DUYGUSAL SÜREÇLERİN KONTROLÜ 

1. Konuşma Sesi ve Duygusal Süreçlerin ( kaygı, öfke, korku vb.) İlişkisi
2. Seslenim İçin Doğru Vücut Pozisyonu ve Gevşeme Teknikleri
3. Günlük Yaşamda Sesini Doğru Kullanma