Bilgi ve Randevu için: 0212 570 3715 - 0505 727 4946 - 0505 265 7783

Otizm

Otizm sosyal becerilerde ve iletişimde sorunlara yol açan gelişimsel bir bozukluktur. Hafif ya da şiddetli olabilir. Otizmli çocukların dil ve konuşma becerileri normal olan akranlarından büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Otizmde yaşanan en büyük sorun iletişim problemidir. Bu çocukların %50’sinin ifade edici dil becerileri gelişmemektedir. Diğer taraftan da bu yelpaze içerisinde bulunan fakat çevresiyle iletişim kuran ve akranlarıyla birlikte eğitim gören çocuklar da vardır.

Dil-konuşma terapistleri otizmli çocuklarda dil ve iletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli terapiler uygularlar. Bu terapilerin temel hedefi, otizmli çocukların içinde bulundukları tüm ortamlarda iletişim kurmalarını sağlayacak iletişim becerilerini onlara kazandırmaktır. Bu amaçla, hem kendilerine yöneltilen konuşmaları daha iyi anlamaları, hem kendilerini daha anlaşılır şekilde ifade etmeleri, hem de karşılıklı konuşma başlatma ve sürdürme becerilerini kazanmaları sağlanmaya çalışılır.